FCVănMinh,niềmtựhàoxứNghệ

Văn Minh là một đội bóng phủi đến từ thành Vinh được thành lập vào ngày 24/7/2012 bằng niềm đam mê của ông bầu nhà xe Văn Minh, ông Nguyễn Đàm Văn.