U23 Việt Nam chiến U23 Hàn Quốc: Thể lực là chìa khóa

U23 Việt Nam chiến U23 Hàn Quốc: Thể lực là chìa khóa

“Nhiều người khen U23 Việt Nam chơi tốt trong trận hòa Thái Lan nhưng tôi lại không cho là vậy. Chún