Tuấn”bệu”chấnthươngảnhhưởngthếnàođếnEOC?

Tuấn”bệu”chấnthươngảnhhưởngthếnàođếnEOC?

Tại vòng 7 giải HPL S4, EOC đã để thua Top Group với tỷ số 0-1. Không chỉ trắng tay trong cuộc đọ sức với đối thủ cứng cựa này, EOC còn phải chịu thêm một tổn thất nặng nề khác là chấn thương dây chằng của tiền đạo Tuấn “bệu”.

Tuấn”bệu”chấnthươngảnhhưởngthếnàođếnEOC?

Tuấn”bệu”chấnthươngảnhhưởngthếnàođếnEOC?

Tại vòng 7 giải HPL S4, EOC đã để thua Top Group với tỷ số 0-1. Không chỉ trắng tay trong cuộc đọ sức với đối thủ cứng cựa này, EOC còn phải chịu thêm một tổn thất nặng nề khác là chấn thương dây chằng của tiền đạo Tuấn “bệu”.