Xử lý nghiêm cầu thủ Bình Thuận đấm trọng tài

Xử lý nghiêm cầu thủ Bình Thuận đấm trọng tài

Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh đánh giá: “Đây là hành vi đáng phê phán và cần xử lý nghiêm. Việc n