Hùng Dũng gãy hai xương chân phải, không thể đá vòng loại World Cup 2022

Hùng Dũng gãy hai xương chân phải, không thể đá vòng loại World Cup 2022

Ban đầu,Hùng Dũngđược đưa vào bệnh viện Trưng Vương, sau đó, anh được làm thủ tục chuyển sang bệnh v